Ảnh - Ấn tượng Lễ ra mắt lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở tỉnh Đắk Lắk

Ngày đăng: 01/07/2024 14:50