21:00 Thứ năm , Ngày 07 Tháng 12 Năm 2023

Tác phẩm Cùng vượt qua đại dịch

13/09/2022 14:48

Tác phẩm Cùng vượt qua đại dịch được Nhạc sĩ Nguyễn Hương Thành sáng tác trong thời điểm cả nước đang "gồng" mình chống "Giặc" Covid-19. Với một niềm tin chúng ta sẽ chiến thắng được đại dịch, cuộc sống sẽ trở lại bình thường.