06:36 Thứ năm , Ngày 01 Tháng 06 Năm 2023

CHIẾN BINH ÁO TRẮNG

14/11/2022 13:13

NHẬT KÝ ĐÊM ẤY…

14/11/2022 12:43

Mãi đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười

07/11/2022 08:40

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu người bị áp bức bóc lột trên trái đất đứng lên tự giải phóng... Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”.