14:06 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 07 Năm 2024

Lịch sử hình thành và phát triển Hội VHNT Đắk Lắk

17/09/2022 14:21

Từ khi thành lập Hội đến nay, Hội VHNT đã trở thành ngôi nhà chung của các văn nghệ sĩ Đắk Lắk. Các phong trào hoạt động do Hội tổ chức đã khơi gợi năng lực sáng tạo của hội viên và của những người có đam mê hoạt động văn học, nghệ thuật. Qua các tác phẩm của mình, văn nghệ sĩ Đắk Lắk đã phát huy ưu thế của một vùng đất đa văn hoá, có lịch sử hào hùng để giới thiệu, quảng bá về đất và người Đắk Lắk.