Đoàn Công tác số 19 đi thăm, làm việc với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

Ngày đăng: 22/05/2024 15:51